Termofólie na okna

Nejen sluneční brýle pro váš dům či byt

Fólie na okna instalujeme zpravidla proto, abychom zvýšili světelný komfort v interiéru bez nutnosti zatemňovat pomocí žaluzií, rolet nebo těžkých závěsů.

Fólie však mohou plnit i termoizolační funkci, čímž citelně stoupá jejich užitná hodnota a efektivita vynaložených prostředků. Termofólie se dodávají v několika stupních zatemnění, tedy lze snadno kombinovat jejich termoizolační vlastnosti spolu se zajištěním světelného komfortu.

Úspora energií pomocí izolace budov

Od roku 1957, kdy byla poprvé instalována izolace z polystyrénových desek na rodinném domku z režného zdiva se technologie zateplování budov vyvíjela malými krůčky kupředu v závislosti na vývoji chemického průmyslu a ostatních technologií.

V 70. letech se jako izolant začala používat minerální vata. Ne díky výhodnějším vlastnostem (difúzní odpor, požární bezpečnost), ale spíše proto, aby se technologie výroby uplatnila na trhu. Tento materiál sice přinesl jisté výhody, ale ty nepřevážily nevýhody jako nedostatečná tepelná flexibilita (docházelo k odtržení izolace od budovy) apod.

Díky nabytým zkušenostem s chováním izolantů v různých podmínkách a ročních obdobích a po odstranění “dětských nemocí” při aplikaci polystyrenových desek jako izolace budov se tyto vrátily na výsluní. Doplněny omítkou se schopností odrážet infračervenou část spektra, díky které dochází jen k minimálnímu ohřevu budovy, se polystyrenové desky staly nedílnou součástí zateplovacích systémů budov.

Moderní zateplovací systémy, jsou-li správně aplikovány, omezují tepelné ztráty v zimních obdobích a zajišťují tepelný komfort také v letních měsících tím, zamezují nadměrnému ohřevu budovy.

Ale co na to okna?

Okno, jako stavební otvor, je vlastně nejslabším místem budovy co se izolace týče.

Díky technologii lisování velkoformátových produktů z plastu, jeho tepelným a mechanickým vlastnostem a díky technologii výroby dvojskel (chybně označovaných jako vakuová) přišel rozmach výroby plastových oken s výbornou izolační schopností.

Opět platí, že izolační vlastnosti plastových oken se uplatní pouze v případě, že jsou správně instalována.

Dvojskla (trojskla) nejsou, jak bývá častým omylem, neobsahují v dutině mezi skly vakuum, což je nepřítomnost molekul jakéhokoli plynu, ale jsou plněny plyny s nižší tepelnou vodivostí, než je vzduch. Běžně bývají plněny argonem, který je navíc plynem inertním a nereaguje tak s případnou vrstvou kovu pokovených skel. Použitelné jsou i další plyny, jako je xenon nebo krypton, ale tyto plyny jsou vzácné a tedy i drahé.

I argon je v meziskelním prostoru natlakován na tlak atmosférický, aby nedocházelo k deformaci skel (ty by fungovaly jako čočky a deformovaly i obraz) a aby nedocházelo k praskání tabulí skla v místě dotyku.

Izolace oken nestačí

Sebelepší izolační vlastnost plastových oken a hlavně dvoj či trojskel zajistí jen snížení tepelné vodivosti, tedy předávání tepla s jedné strany okna na druhou. Ale okno není zeď. A jako tepelná překážka není dokonalé, protože sklo ze své podstaty je dobrým tepelným vodičem a omezující překážkou pro vedení tepla jen jen prostor mezi tabulí skla.

Proč nezajistit, aby se tepelná energie k izolantu vůbec nedostala a byla odražena zpět do místnosti nebo naopak zpět do okolí budovy.

Dalším, a rozhodně nezanedbatelným, krokem k zajištění tepelného komfortu v budově a zamezení energetických ztrát, je tedy instalace moderní technologie termoizolační fólie, která zajistí minimalizaci ztrát hlavně sálavého tepla z interiéru a značně omezí jeho průnik do místnosti v letních měsících.

Rozhodl jsem se výrazně šetřit energie instalací termofólií. Vyplatí se mi to?

Určitě ano!

Protože efekt odrážení tepelného záření je oboustranný, tak v letních měsících drží teplo mimo interiér a v zimních měsících zabraňuje vyzařování tepla z interiéru. Účinnost odrazu tepelného záření je až 83 % z vnější strany okna a až 41 % z vnitřní strany , což znamená až 83 % úspora nákladů na klimatizaci v létě a až 41 % nákladů na vytápění (zvýšení teploty v bytě lze odhadovat až na 10 %). Samozřejmě je třeba brát úvahu další faktory, které se na případných tepelných ztrátách podílejí, například špatné větrání.

Další výhodou je i vysoká odrazivost UV záření, až 97 %. Čímž zajistíme barevnou stálost textilií, nábytku, koberců atp., jejichž povrchy působením UV záření postupně ztrácí svou barevnou zářivost a blednou.

Termoizolační fólie sice nejsou primárně vyráběny jako bezpečnostní, ale již z principu tuto službu částečně poskytují. V případě i náhodného rozbití skla udrží jeho části pohromadě a případným nekalým živlům rozhodně práci neulehčí.

A co na to optika, tedy výhled do krajiny

Termoizolační fólie nijak netlumí přirozené, člověkem vnímané světlo, takže nijak neomezují výhled okny.

Jsem rozhodnut šetřit energie pomocí termofólií, jak na to?

Zvolit kvalitní a ověřený produkt a v neposlední řadě odvést kvalitní práci při instalaci.

Obojí vám zajistí profesionálové v oboru a s letitými zkušenostmi, kteří za svou práci ručí. Nezdráhejte se na cokoli zeptat, nechte si poradit, nechte si vysvětlit jakékoli nejasnosti.

Ať vám dobře slouží ... ať vám dobře šetří.

Nastavení cookies