Tónování autofólií

Tónování autoskel není jen módní záležitostí, má i své praktické opodstatnění. Tónování autoskel není, žádnou novinkou, má i svou historii.

Z laboratoří NASA na váš vůz

Vzniku technologie ztmavování skel nedal podnět, ač by se tak mohlo zdát, módní požadavek řidičů osobních vozidel, ale potřeba redukovat sluneční záření a energii procházející běžným čirým sklem ve volném kosmickém prostoru.

První pokusy ztmavování skel proběhly v 60. letech minulého století, ale širší využití této technologie na sebe nenechalo dlouho čekat. Vzrůstající obliba sklem opláštěných budov s sebou nesla podobné požadavky na filtraci škodlivého UV záření a omezení průchodu infračerveného záření pro zachování životního komfortu obyvatel budov.

Ani automobilový průmysl však nezůstal pozadu. Potřeba izolovat vnitřek vozu od nežádoucích vlivů slunečního záření, požadavek uživatelů na jisté soukromí a v neposlední řadě móda tmavých skel jako takových odstartovala další obor – tónování autoskel.

 

Používané technologie ztmavování skla

Jednou z možností je přímé pokovení skla nanesením velmi tenké vrstvy kovu, například titanu, ve vakuové peci. Takto upravené sklo pohlcuje ultrafialové záření, brání oslnění a chrání interiér vozu či budovy před tepelným zářením z vnějšku vozu.

Druhou možností je nalepení tónovacích fólií. Moderní vícevrstvá konstrukce fólií zaručuje prakticky stejné užitné vlastnosti jako přímé pokovení skla. Kvalitní lepidlo plní funkci UV filtru a zajišťuje perfektní přilnavosti k ploše skla. Další polyesterová vrstva s napařenou vrstvičkou kovu zajištuje odraz světla a je tedy odpovědná za požadovanou úroveň ztmavení skla. Poslední vrstvu tvoří tvrzený polykarbonát, který zajistí odolnost proti otěru, a tedy i vysokou životnost.

 

Tónování autoskel fólií - výhody, výhody … a zase výhody

Tónování autoskel pokovením

Ač se na první pohled může zdát přímé pokovení jasnou volbou, nese s sebou jisté nevýhody. Technologii nelze aplikovat na konečném produktu, tj. je třeba autoskla demontovat a poté opět usadit na místo. Tedy se vystavujeme riziku poškození mechanismu uchycení oken, obložení interiéru vozu a v neposlední řadě případných problémů s odlepením a opětovným přilepením vlepených skel. S montáží a demontáží jde ruku v ruce také jistá časová náročnost.

V závislosti na použitém kovu při pokovení se různí i výsledné vlastnosti skla, ale ve většině případů je sklo příliš reflexní a připomíná spíše zrcadlo. Což sice může vypadat efektně na filmovém mafiánském voze, ale v reálném životě je takto upravené sklo spíše nebezpečné, a to i pro majitele vozu.

Takto provedená úprava je nevratná. Již z principu technologie samotné nelze zaručit, například při výměně poškozeného skla, stejný barevný tón.

 

Tónování autoskel tónovací fólií

Naproti tomu jsou kvalitní tónovací fólie vyráběny v nereflexivních odstínech a odráží méně světla než samotné sklo. Použitým typem fólie snadno zvolíme požadovanou světelnou propustnost. Fólie lze kdykoli demontovat a při výměně skla je vždy zaručen standardizovaný tón při použití stejného typu fólie.

Nezanedbatelná je také funkce ochranná. Při případné havárii drží fólie segmenty okna pohromadě a minimalizuje riziko poranění osob uvnitř vozu.

K instalaci tónovací fólie není potřeba žádná speciální technika ani prostory. Jakákoli specializovaná firma provede instalaci většinou týž den, tedy není potřeba vozidlo odstavovat na několik dní.

Závěrem tedy lze snadno konstatovat, že výběr technologie tónování autoskel, pokud se pro tento počin rozhodnete, je jasný. Ze všech úhlů pohledu jasně vítězí tónovací autofólie. Snadná a rychlá montáž i demontáž bez nutnosti demontovat skel z vozu. Shodné, ne-li lepší užitné vlastnosti než u přímého pokovení skel.

 

Stačí se jen rozhodnout kdy a kde.

 

Volejte teď … volejte nás.

+420 606 229 228

Nastavení cookies